L. van BEETHOVEN – Strijkkwartet/Quatuor à Cordes
No.15, Opus 132

Zenne Quartet :
Claire Bourdet (viool/violon)
Chikako Hosoda (viool/violon)
Karel Coninx (altviool/alto)
Wanying Emilie Koang (cello/violoncelle)

©Joanna Van Mulder


[NL] – Beethoven‘s “Late Strijkkwartetten” (Opusnummers 127, 130, 131, 132, 133 & 135) waren zijn laatste belangrijke composities, en worden ook vandaag nog door velen beschouwd als het beste dat er ooit door iemand gecomponeerd werd. Het 15de Strijkkwartet, Opus 132, behoort samen met Op. 127 en 130 tot de drie strijkkwartetten die Beethoven componeerde op vraag van Prins Nicolaï Galitzine. De prins, zelf ook amateur-cellist en fervent bewonderaar van Beethoven, liet weten dat hij bereid was hiervoor met plezier de prijs te betalen die Beethoven juist achtte.

Getroffen door een ernstige ziekte, was Beethoven’s onverwachte (maar tijdelijke) genezing de inspiratie voor zijn “Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit”, het centrale deel van dit strijkkwartet.


[FR] – Les Derniers Quatuors de Beethoven (Opus numéros 127, 130, 131, 132, 133 et 135) sont considérés parmi les oeuvres les plus abouties jamais composées pour quatuor à cordes.
L’ Opus 132, fait partie avec l’op. 127 et 130 des trois quatuors à cordes que Beethoven a composés à la demande du prince Nicolaï Galitzine, lui-même violoncelliste amateur et fervent admirateur du compositeur.

Affecté par une grave maladie, une guérison inespérée (et temporaire) insuffle à Beethoven l’inspiration pour son “Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit”, la partie centrale de ce quatuor à cordes.


[EN] – Beethoven‘s “Late String Quartets” (Opus numbers 127, 130, 131, 132, 133 & 135) were his last major compositions, and are considered by many to be the best ever composed by anyone. The 15th String Quartet, Opus 132, belongs together with Op. 127 and 130 to the three string quartets that Beethoven composed at the request of Prince Nicolaï Galitzine. The prince, himself an amateur cellist and an ardent admirer of Beethoven, said he was willing to pay whatever price that Beethoven thought right for this.

Affected by a serious illness, an unexpected (and temporary) cure inspired Beethoven for his “Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit”, the central part of this string quartet.


Concert
ca. 50′
[Live]

http://www.zennequartet.com
facebook: https://fb.me/e/4EXeZ4sGD